logo
 Betekom -
          Begijnendijk
Webdesign Luc Coremans © LG Betekom-Begijnendijk
Molen

Ontstaan

Voor de boeren en tuinders werd in 1895 de Boerengilde van Betekom opgericht.  Het was toen een beroepsvereniging voor 85% van de plaatselijke bevolking.  De organisatie liep goed, want reeds in 1897 ontstond in haar schoot de Samenwerkende Melkerij “St. Isidoor Gildebroeders”. Door de versnelde evolutie van de land- en tuinbouw na de Tweede Wereldoorlog, moesten de bedrijven zich geleidelijk aanpassen.  Deze rationalisatie creëerde betere, maar steeds minder bedrijven.

Een rijke geschiedenis: het ontstaan van Landelijke Gilden

De organisatie Landelijke Gilden ziet het levenslicht in 1972. Op lokaal niveau betekent dit het einde van de boerengilden. Onder de kerktoren worden lokale afdelingen opgericht die luisteren naar de naam ‘landelijke gilde’. Ze richten allerlei socio-culturele activiteiten in voor alle bewoners van het platteland. Het lidmaatschap is toegankelijk voor alle mannelijke dorpsbewoners. De professionele belangenverdedigng van de boeren wordt vanaf 1972 behartigd door de ‘bedrijfsgilde’ (per gemeente).

ets
kerk

Op een tijdspanne van 100 jaar zal de beroepsarbeid van de Betekomse bevolking zo’n ommezwaai maken, dat er maar een klein percentage boeren blijft.  Voor de soms ingewikkelde agrarische problematiek en hoog technische vereiste kennis, zijn onze boeren nu aangewezen op de gewestelijke bedrijfsgilde.  In samenwerking met de AVEVE-vennootschap zijn er ook voordrachten.
In 1972 was de centrale organisatie verplicht de benaming Boerengilde te wijzigen in Landelijke Gilde.  In Betekom telt de Landelijke Gilde nog steeds ruim 150 leden ; gewezen en nog actieve boeren samen in één gilde met mensen die de landbouw een goed hart toedragen en het leven en wonen naast velden en landerijen waarderen.  De Landelijke Gilde leeft en organiseert zijn programma in deze geest:

  • de dag van de landbouw met dankmis en zegening van de tractoren wordt door de parochie meebeleefd;
  • omstreeks Kerstmis of Pasen is er een bezinning;
  • cursussen in snoeien en het onderhoud van de tuin;
  • jaarlijks driedaags kaartspel;
  • op Paasmaandag strooien de klokken eitjes voor de kinderen van onze leden;
  • gewoon met onze gepensioneerden op een avond koffiekoeken en rozijnenbrood eten;
  • ons jaarlijks ledenfeest omstreeks Driekoningen al 100 jaar lang!

Auteurs: Roger Van Espen en Alfons Spiessens…